SWIATOWY DZIEN UBOGICH... spotkanie koncertowe 16 listopada