Lidia Jazgar

Urodzona w Dzień Świętego Mikołaja, w Krakowie.

Absolwentka Wydziału Filozoficzno – Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Współzałożycielka (z Ryszardem Brączkiem), wokalistka, współautorka tekstów i muzyki, menadżer zespołu GALICJA, z którym nagrała 11 płyt: 8 CD, 2 DVD oraz "Olchową opowieść z Krakowa"- Muzyczną Książkę z Tajemnicą ( piosenki zespołu znajdują się też na wielu kompilacjach płytowych).

Konferansjer, niezliczonej liczby koncertów, różnorodnych wydarzeń społeczno – kulturalnych i uroczystości.

Prezenter telewizyjny i radiowy, scenarzysta, reżyser.

Jako właścicielka Agencji Artystyczno-Promocyjnej ART BLUE, organizuje i współorganizuje wydarzenia artystyczne i artystyczno-promocyjne oraz wydaje płyty zespołu Galicja. 

Od wielu lat współpracuje  z Fundacją im. Św. Brata Alberta Ks. Tadeusza Isakowicza - Zaleskiego (od 2013 roku członkini Rady Fundacji), Fundacją Anny Dymnej Mimo wszystkoHospicjum św. ŁazarzaWolontariatem św. Eliasza, Stowarzyszeniem UNICORN i wieloma innymi instytucjami dobroczynnymi.

           Za działalność społeczną na rzecz osób niepełnosprawnych otrzymała Medal św. Brata Alberta i nagrodę Amicus Hominum. Została także uhonorowana Srebrnym Medalem Jana Pawła II za zasługi dla Archidiecezji Krakowskiej, Odznaką Honoris Gratia oraz medalem Polonia Minor.