Benefis Małgorzaty Krzysicy - 18 czerwca

KONCERT JUBILEUSZOWY 30-LECIA PRACY ARTYSTYCZNEJ MAŁGORZATY KRZYSICY

poniedziałek 18 czerwca 2018, godz. 20.00
Kraków, AST, ul. Straszewskiego

Wśród wykonawców Lidia Jazgar